Privacybeleid

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Via e-mail en het contactformulier op mijn website kunt u mij vragen contact met u op te nemen voor informatie of aanmelding. De gegevens die u mij daarvoor verstrekt, namelijk uw naam en e-mailadres en eventuele andere gegevens, gebruik ik uitsluitend om contact met u te kunnen opnemen. Indien dit niet leidt tot langdurig contact, bijvoorbeeld voor behandeling, bewaar ik uw gegevens niet.

Als GZ-psycholoog ben ik aangesloten bij Cenzo: Centraal Netwerk Zorg. De gegevens die ik met hen uitwissel om ervoor te zorgen dat uw zorg vergoed wordt door uw verzekeraar of werkgever, zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beschreven. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Cenzo.

Ik geef uw gegevens niet zonder uw toestemming door aan derden. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. U kunt mij ten alle tijde vragen om uw gegevens in te zien. Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, ik kan u hierop wijzen en zal deze respecteren. Indien u na het doornemen van mijn Privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bezoekersgegevens website

Van alle bezoekers op deze website worden geanonimiseerde gegevens vastgelegd in Google Analytics. Deze gegevens over uw online zoekgedrag zijn niet tot u als persoon te herleiden. Deze gegevens worden verzameld om uw gebruikservaring op mijn website te verbeteren.