Kosten

De psychologische zorg die u van mij krijgt, wordt door uw verzekeraar vergoed. Ik ben namelijk aangesloten bij Cenzo, het Centraal Netwerk Psychologische Zorg. Omdat Cenzo met alle verzekeraars contracten heeft afgesloten, betaalt de verzekeraar de kosten van mijn behandeling. Wilt u dit checken bij uw verzekeraar, vergeet u dan niet te zeggen dat ik via Cenzo werk! Let op: de behandeling telt wel mee bij het verplichte eigen risico!

Voor uw behandeling hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig voor zogenaamde Basis Generalistische GGZ, de BGGGZ. U kunt uw huisarts hierom vragen.

Afhankelijk van de ernst van uw klachten, komt u in aanmerking voor een behandeling van 5, 8 of 12 gesprekken.

Tarief
U betaalt geen eigen bijdrage. De behandeling telt wel mee bij het verplichte eigen risico.

Wijze van betalen
Uw ziektekostenverzekeraar krijgt een nota van Cenzo, het Centraal Netwerk Psychologische Zorg. Uw verzekeraar betaalt de nota en verrekent ook het eigen risico met u.

Cenzo heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Uw behandeling wordt dan ook door uw verzekeraar vergoed.

Afspraken afzeggen
Wilt u uw afspraak minstens 24 uur van te voren afzeggen?