Psychische klachten

Jaarlijks ervaren ongeveer drie miljoen Nederlanders psychische klachten.
Voor sommige van die klachten kunnen een paar gesprekken met een maatschappelijk werker, huisarts of een praktijkondersteuner (POH) volstaan.
Voor andere klachten is dat niet genoeg. Als de klachten blijven aanhouden of zo ernstig zijn dat sprake is van een stoornis, dan biedt een GZ-psycholoog uitkomst.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Sombere gevoelens, soms zo hevig dat u geen plezier meer beleeft aan dingen of niet meer onder de mensen wilt zijn.
  • Angstklachten, zoals angst om alleen te zijn of juist om onder de mensen te komen.
  • Hevig piekeren, niet kunnen slapen, zo ernstig dat u zich uitgeput voelt, lusteloos of angstig.
  • Plotselinge paniekaanvallen.
  • Gevoelens van hevige frustratie of agressie, die u nauwelijks en slechts met zeer veel moeite kunt beheersen.
  • Een hevig gevoel van onrust, dat gepaard gaat met lichamelijke klachten (zoals hartkloppingen) en gevoelens als boosheid of paniek.
  • Psychische klachten die uw dagelijks leven bemoeilijken: u kunt bijvoorbeeld uw werk niet meer (goed) doen, het lukt u niet om uw huis op orde te houden of uw relaties te onderhouden.

Voor dit type klachten kan een korte behandeling van 5 tot maximaal 12 keer goed helpen. Uw huisarts kan u daarvoor naar mij doorverwijzen. Vraagt u dan naar een doorverwijzing naar een GZ-psycholoog in de zogenaamde Basis Generalistische GGZ (BGGGZ).

Het kan ook zijn dat uw huisarts twijfelt over de beste zorg voor u, en u voor een eenmalig consult naar mij verwijst. Op basis van dit consult kan de de huisarts vervolgens besluiten welke zorg het meest geschikt is voor u. De huisarts kan u dan goed doorverwijzen.