Dossier, privacy en klachten

Dossier, privacy en klachten

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de wetgeving en de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

  • Dat betekent dat uw psycholoog geheimhoudingsplicht heeft en geen informatie mag verstrekken aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming.
  • Ook is hij verplicht een dossier bij te houden en het dossier na afronding van de behandeling vijftien jaar te bewaren. U mag uw dossier inzien.
  • Als u ontevreden bent over uw behandeling, kunt u een klacht indienen bij Cenzo of het NIP.
  • Zie ook mijn privacybeleid.